9/2/08 JV vs Cheyenne Wells - paulettesphotography